yếu quyết đường môn bản full 100% và các dòng của YQ

#1
bảng này là full 100% dòng nhé mấy men

Chế Ám thuật(4) : Tăng nội ngoại thủ 80 điểm trong 10s
Tâm Nhãn(4) : Tất cả các chiêu thức có xác suất 10% bỏ qua né tránh của đối phương
Độc Thích cốt(4): Tăng thời gian trúng độc thêm 35%
Giải Độc Bí thuật(4): Mục tiêu khi đc hỗ trợ có tỉ lệ 75% kháng mọi đòn độc sát trong 30s
Câu Hồn tĩnh(4): Tăng hiệu quả của độc sát thêm 35% khi bị loạn
Phá Quan thuật(4) : Tốc độ đặt bẫy tăng 100%
Truy Tâm tiễn(1): Hỗ trợ sát thương thức 1 và thức 2 lần lượt là 150 và 240 điể
m Thu Hảo Minh Tra(4): Tỉ lệ 10% các chiêu thức bỏ qua né tránh đối phươn
g Xuyên Tâm Thích(3): Tăng thời gian trúng độc 25%
Thối Độc thuật(3): Xác suất 45% kèm theo độc sát vào các chiêu thức khi tấn công
Đoạt Phách Phiến(3): Xác suất 50% đối phương khi bị hiệu ứng tiếp tục nhận sát thươn
g Bạo Vũ Lê Hoa châm(1): Hỗ trợ sát thương lần lượt thức thứ 1, 2, 3 tăng 100,200, 250 dam
Hàm Xa Sạ ảnh(4): Tăng xác suất xuất chiêu của Truy Tâm tiễn và Bạo Vũ Lê Hoa châm 30%
Tỏa mệnh châm(3): Mục tiêu khi bị trúng không thể sử dụng thương dược trong 10s
Mãn Thiên Hoa Vũ(1): Xác suất xuất chiêu 10%
 
#7
Chế Ám ép vào là tăng phòng ngự luôn , không cần phải ngồi chế . Chỉ cần mang mt lên là đc .
 
Top