Xin được giải đáp về chiêu cơ bản của TLT?

#1
Do lần đầu chơi môn phái TLT nên xin các bác giải đáp giúp chiêu Thiếu lâm thiền viên công của TLT:
1. Chiêu này tăng tối đa là được bao nhiêu Tốc độ xuất chiêu?
2. Và tăng bao nhiêu điểm thân pháp thì được 1% TĐXC?
Xin cảm ơn!


2018-09-03_14-14-15.jpg
 
Top