[Thông Báo] Update sau bảo trì 19/11

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Server Huyền Vũ:
 • Fix skill Hàm sa xạ ảnh ,Thối Độc Thuật.
 • Phản đòn tầng 2 skill Kim Chung Tráo.
 • Tăng kinh nghiệm thưởng chiến trường.
 • Trong 2 trận chiến trường lớn khi nhân vật tham gia PK mỗi 40s nhận được 100k kinh nghiệm
 • Những nhân vật treo trong khu vực trừng phạt chiến trường vẫn sẽ bị đếm thời gian kích ra ngoài như khi đứng trong Hậu Doanh
 • Tăng kinh nghiệm tàng kiếm 5x-6x
 • Mở thái hư giới hạn nhân vật cấp 70 trở lên và mỗi ngày 3 lần.
 • Khai mở giới hạn cấp 75.
 • Khai mở event ngày nhà giáo Việt Nam - Xem tại đây
Server Ngọc Hổ:
 • Mở skill trấn phái.
 • Khai mở event ngày nhà giáo Việt Nam
Những update sắp tới
Fix skill Võ đang bút
Mở bán đấu hồn sever Ngọc Hổ
Mở bán quân công chương sever Huyền Vũ
 
Top