[Thông Báo] Update sau bảo trì định kỳ ngày 21-4

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
NỘI DUNG UPDATE SAU BẢO TRÌ NGÀY 21/04
Thời gian update : 6h00 - 6h30
  • Cập nhật phần thưởng max event :1 thú cưới niên thú, 1 tỷ kinh nghiệm
  • Tính năng đổi 300 mtt = 1 Thiên thạch linh thạch + Bán thiên thạch linh thạch = 1,2kx trên ngự các
  • Mở tính năng uẩn linh cho tất cả ngoại trang mới update
  • Giảm giá ngoại trang mới 30%
 
Top