[Thắc mắc] Mật tịch sever HV

#1
:cry: Mình không biết làm sao để có mật tịch môn phái .. rồi chiêm y , tứ linh , tử hà ..v.v
Ai biết chỉ mình với
 
Top