[Thảo luận] Giải thích về các option trong game

#41
Sát Thương đc hiểu là dame trên thức thích hợp cho các phái đa thức như TLQ , DGC , ĐM , VĐB , CBB .Hệ thống phòng thủ có dạng xx% + yy thì chỉ số Sát thương sẽ bị giảm bởi chỉ số yy .ví dụ Lưu quang 36 tiễn với quần TK Sát thương 60 thì lượng dame gây ra sẽ là (x)+(y) trong đó x phụ thuộc vào ngoại công , chỉ số min -> max từ vũ khí và chí mạng ,còn (y) là sát thương sẽ = 36 x 60 = 2160 nếu đối phương có yy=0 ..Phiên bản hiện tại thì Quần TK Sát Thương là item mạnh nhất nó đáng giá hơn kể cả là quần Tướng bởi khả năng tấn công của nó rất hợp với các trận chiến hội đồng ..Các phái khác thì tùy vào đặc trưng môn phái mà lựa chọn Đô Thống hay là Sư Môn.Nếu giàu thì build full sét tướng là ngon :D
Nếu sát thương 60 mà đối phương có thủ yy là 100 thì damge lên địch còn ko bạn hay mất luôn
 
Top