[Thông Báo] Thông báo Update sau bảo trì ngày 25/2

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Update chỉnh sửa tính năng game:
 • Giảm vàng yêu cầu đi TH 50% + tăng kinh nghiệm nhận được.
 • Giảm giá Củi trong tính năng lửa trại
 • Tăng kinh nghiệm, vàng nhận được khi đi Tàng Kiếm
 • Tăng kinh nghiệm trồng BNL, ra mắt Túi hạt giống (khi thu hoạch nhận được danh vọng, sư môn)
 • Tăng tỷ lệ ra phần thưởng trong các hoạt động tàng kiếm, săn BOSS, thỏ nướng
 • Mở tính năng Tử Quang Các
 • Mở tính năng Vượt ải nhanh TK, TH = vàng / xu (được 80% kinh nghiệm)
Code Hỗ trợ tân thủ:
 • Up lv 72
 • Set tàng kiếm 7x +0
 • 3 Chiêm Y + 3 Tử Hà + 3 Thiên hà (Không thể giao dịch)
 • Thần Hành Phù + Ngựa Phiêu Vũ 14 Ngày
 
Top