Thái Hư Ảo Cảnh

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
#1
Nội dung
NPC liên quan
Hình ảnh
Ghi chú

Thần Du Chân Nhân
172/178 (Tuyền Châu)
Để vào Thái Hư Huyễn Cảnh, sau khi đối thoại Thần Du Chân Nhân:
 • Chọn dòng “Thái Hư Huyễn Cảnh là sao?” sau đó chọn “Xin đại sư cho chúng tôi vào”.
 • Hoặc chọn dòng “Xin chân nhân độ hóa”.
Điều kiện
 • Nhân vật phải có tổ đội.
 • Các thành viên trong tổ đội đều phải có đẳng cấp từ 70 trở lên.
 • Trong ngày chưa đi Thái Hư Huyễn Cảnh lần nào.
Cách thức tham gia
 • Khi đánh xong 1 đợt, điểm kinh nghiệm hoặc điểm Danh vọng, Sư môn sẽ chia đều cho các thành viên trong tổ đội không phụ thuộc vào cấp độ.
 • Khi chết không bị nội, ngoại thương, không bị hư trang bị, không nhận được kinh nghiệm.
 • Khi chết vẫn nhận được điểm Danh vọng, Sư môn.
 • Trong Thái Hư Huyễn Cảnh không thể giao dịch, bày bán, không thể rời đội.
 • Khi tổ đội đang ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, chủ tổ đội rời mạng hoặc thoát ra thì tất cả sẽ bị văng ra ngoài. Kinh nghiệm khi nhận được vẫn chia cho số người đã đăng ký lúc đầu (người thoát ra sẽ không nhận được).
 • Số cửa ải trong Thái Hư Huyễn Cảnh tùy thuộc sẽ do số trường phái võ công của tổ đội người chơi quyết định, cao nhất là 8 cửa.
Các thể loại ải
Các thể loại ải
Điểm kinh nghiệmTrang bịĐiểm Danh vọng, Sư môn
Quái vật ở Thái Hư Huyễn Cảnh
 • Sau khi hạ gục hết quái vật hiện ra sẽ được tính là qua 1 đợt.
 • Sau mỗi đợt sẽ thưởng điểm kinh nghiệm hoặc điểm Danh vọng, Sư môn tùy vào quái vật.
Phần thưởng
Hình thức thu phí 29 Vàng/thành viên
Ải
Thể loại ải Phần thưởng chính Chân khí 1
Kinh nghiệm2.000.000 điểm kinh nghiệm.
2Kinh nghiệm3.000.000 điểm kinh nghiệm.
3Kinh nghiệm3.500.000 điểm kinh nghiệm.
í4Kinh nghiệm4.000.000 điểm kinh nghiệm.
5Kinh nghiệm4.500.000 điểm kinh nghiệm.
6Kinh nghiệm5.000.000 điểm kinh nghiệm.
í7Danh vọng, Sư môn60 điểm mỗi loại.
8Trang bị08 Vòng Thái Hư Bát Quái
(ngẫu nhiên)
7.000.000 điểm kinh nghiệm.

Hình thức thu phí 20 Xu vật phẩm/thành viên
Ải
Thể loại ải Phần thưởng chính Chân khí
1
Kinh nghiệm3.000.000 điểm kinh nghiệm.
2Kinh nghiệm4.500.000 điểm kinh nghiệm.
3Kinh nghiệm5.250.000 điểm kinh nghiệm.
4Kinh nghiệm6.000.000 điểm kinh nghiệm.
5Kinh nghiệm6.750.000 điểm kinh nghiệm.
6Kinh nghiệm7.500.000 điểm kinh nghiệm.
7Danh vọng, Sư môn90 điểm mỗi loại.
10.500.000 điểm kinh nghiệm.
Phần thưởng Thái Hư Bát Quái
Khi đánh quái trang bị có thể rơi ra Thái Hư Bát Quái gồm 8 loại: Càn, Khôn, Khảm, Đoài, Cấn, Ly, Chấn, Tốn.
Vòng Thái Hư Bát Quái Phần thưởng
Chữ CànKhi đổi sẽ nhận được 30.000 điểm kinh nghiệmMỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ KhônKhi đổi sẽ nhận được 05 điểm Danh vọngMỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ KhảmKhi đổi sẽ nhận được 03 viên Thiên ThạchMỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ ĐoàiKhi đổi ngẫu nhiên nhận được vật liệu Vũ khí cấp 76Mỗi ngày có thể đổi 30 lần
Chữ CấnKhi đổi ngẫu nhiên nhận được 01 Thái Hư Bát Quái khácMỗi ngày có thể đổi 10 lần
Chữ LyKhi đổi sẽ nhận được 500.000 điểm kinh nghiệmMỗi ngày có thể đổi 10 lần
Chữ ChấnKhi đổi ngẫu nhiên nhận được ngựa yêu cầu đẳng cấp 70Mỗi ngày có thể đổi 05 lần
Chữ TốnKhi đổi sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệmMỗi ngày có thể đổi 05 lần
Đổi Thái Hư Bát Quái lấy trang sức
 • Thu thập 8 miếng bát quái Thái Hư Bát Quái mỗi loại có thể đổi lấy 1 món trang sức Thái Hư.
 • Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể đổi 1 món trang sức.
Phần thưởng trang sức

Thái Hư Huyễn Thạch

Thái Hư Huyễn Giới

Thái Hư Huyễn Đai

Thái Hư Huyễn Ngọc

Thái Hư Huyễn Đái

Thái Hư Huyễn Hoàn

Thái Hư Huyễn Bội
--
Lưu ý
 • Quý đồng đạo sẽ nhận được các loại phần thưởng tương ứng với mỗi lần vượt ải thành công.
 • Nếu hành trang không đủ chỗ trống thì Vòng Thái Hư Bát Quái sẽ rơi ra ngoài.
 • Thu phí vào Thái Hư Huyễn Cảnh 8 vàng/01 thành viên (đối với lần vào đầu tiên trong ngày).
 • Mỗi ngày 01 nhân vật có thể tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh tối đa là 6 lần/
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top