[Tổng hợp] Các nhân vật cảnh báo vi phạm lần 1

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

AnhLyNữThần

Thật ra thì em là buê đuê ORZ
Thành viên BQT
#1
Topic này dùng để thống kê, tổng hợp những nhân vật vi phạm lần đầu về các lỗi như
- Post điểm chiến trường
- Chặn cổng Tàng Kiếm - chiến trường
- Lợi dụng bug đồ sát trong thành

Ngày 27/8:
- Nhân vật: Pinkyy
- Lỗi: Lợi dụng bug đồ sát trong thành
- Cảnh báo lần 1
- Ảnh: 04.jpg
 
Sửa lần cuối:

AnhLyNữThần

Thật ra thì em là buê đuê ORZ
Thành viên BQT
#2
Ngày 21/10
- Nhân vật: BFzNgòiBútVàng
- Lỗi: Post điểm chiến trường
- Cảnh báo lần 1

- Ảnh: 1540105849439.png
 

AnhLyNữThần

Thật ra thì em là buê đuê ORZ
Thành viên BQT
#3
Ngày 5/12
- Nhân vật: S2oTheDream
- Lỗi: Post điểm chiến trường
- Cảnh báo lần 1

 
Sửa lần cuối:

AnhLyNữThần

Thật ra thì em là buê đuê ORZ
Thành viên BQT
#4
Ngày 9/12
- Nhân vật: GtProVip123
- Nhân vật: IVoDanh
- Lỗi: Post điểm chiến trường
- Cảnh báo lần 1

02.png

 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top