Tính năng tích lũy điểm năng động

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
TÍNH NĂNG TÍCH LŨY ĐIỂM NĂNG ĐỘNG

I. Giới thiệu vật phẩm
Thẻ năng động Sơ

Thẻ năng động Trung (75x / tháng)

Thẻ năng động Cao (150x / tháng)
  • Thẻ năng động Sơ sẽ được add trực tiếp trong nhân vật lúc khởi tạo
  • Thẻ năng động Trung - Cao sẽ mua trên Ngự Các và có thời hạn sử dụng là 1 tháng

II. Phương thức tính điểm Năng động và đổi điểm sang vật phẩm
  • Sau khi tham gia hoạt động các bạn cần lick phải vào Thẻ năng động mong muốn và chọn dòng Nhận điểm tích lũy với từng hoạt động tương ứng
Lưu ý: Điểm không nhận sang ngày sẽ tự reset
  • Đổi điểm năng động thành vật phẩm tại NPC Cửa hàng năng động
  • Bảng hoạt động và điểm tích lũy có thể nhận trong ngày
**Vật phẩm Lệnh bài điểm năng động được sử dụng để người chơi có thể giao dịch
 
Top