[Tính năng] Tài nguyên chiến

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Tài nguyên chiến
NPC báo danh: Tư Mã Tấn Nguyên (180.173) Tương Dương
Phí báo danh:
- Cùng phe: 100v / 1 lần vào
- Khác phe: 69 xu hoặc 200v - 400v - 800v - 1600v / lần với từng cấp bậc quân hàm tương ứng từ Hiệu Úy - Tướng Quân

Nhận nhiệm vụ và thu thập nguyên liệu đổi thưởng lại NPC bên trong.
Cần sử dụng công cụ khai thác tương ứng để thu thập nguyên liệu nhiệm vụ

 
Top