Sát Thủ Đường

#1
 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày vào các mốc thời gian sau: 12h30 - 13h30.
Điều kiện
 • Nhân vật có đẳng cấp lớn hơn 73.
 • Đồng thời thăng cấp tối đa kỹ năng cuối cùng (kỹ năng 55).
Cách thức tham gia
 • Mỗi ngày chỉ có thể trả 4 nhiệm vụ.
 • Thành viên bất kỳ trong tổ đội mở rương thì toàn bộ thành viên trong tổ đội đều được tính.
 • Thu phí vào cổng 8 Vàng/thành viên.
 • Khi bị tiêu diệt (về thành) hoặc bị mất kết nối, vào lại phải đóng phí 8 Vàng/lần.
Dùng 2 Lệnh bài Sư môn đổi lấy “Mặt nạ Sát Thủ Đường” tại NPC Đặc Sứ Võ Lâm.213/198 (Dương Châu)

Sau khi nhận được “Mặt nạ Sát Thủ Đường”, nhân vật đến Trúc Ty Động tầng 2 đối thoại với “Nam Nhân Thần Bí”.
Nam Nhân Thần Bí

195/171 (Trúc Ty Động tầng 2)

Bản đồ phân bố
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cao thủ diệt trừ thế lực hung ác, Võ Lâm Minh Chủ đã phái người thâm nhập, vẽ lại bố cục của Sát Thủ Đường và thông báo cho thiên hạ biết. Sát Thủ Đường gồm 3 phòng, mỗi phòng có một đại cao thủ trấn giữ:
Các phòng cao thủ

Phòng Hương Chủ

Phòng Phó Đường Chủ

Phòng Đường Chủ

Quy tắc chiến đấu
Quy tắc chiến đấu trong Sát Thủ Đường


Người Thần Bí
Sau khi tiến vào Sát Thủ Đường:
 • Không bị trừng phạt PK.
 • Tất cả nhân vật sẽ chuyển sang chế độ đồ sát.
 • Không thể tra xem tin tức của những nhân vật khác (trừ tổ đội nhân vật ra). Tất cả tên nhân vật đều hiển thị là “Người Thần Bí”.
Phần thưởng Sát Thủ Đường
Phần thưởng trả nhiệm vụ (miễn phí)
Loại rương Phần thưởng Kinh nghiệm
Hương Chủ Bảo Rương5.000.000 với 10 vàng
Phó Đường Chủ Bảo Rương10.000.000 với 20 vàng
Lý Đại Chủy Bảo Rương15.000.000 với 30v
Phần thưởng trả nhiệm vụ (tiêu hao 1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường)
Loại rương Phần thưởng Kinh nghiệm Vàng
Hương Chủ Bảo Rương10.000.000 15v
Phó Đường Chủ Bảo Rương15.000.000 20v
Lý Đại Chủy Bảo Rương20.000.000 35v
Phần thưởng mở rương
Loại rương Phần thưởng
Hương Chủ Bảo Rương1.000.000 điểm kinh nghiệm
Phó Đường Chủ Bảo Rương2.000.000 điểm kinh nghiệm
Lý Đại Chủy Bảo Rương6.000.000 điểm kinh nghiệm

Lưu ý
 • Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể trả nhiệm vụ 4 lần.
 • Chỉ cần mở 1 trong 3 loại rương thì có thể trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng tương ứng (có thể hoàn thành nhiệm vụ của cả 3 rương/lần trả nhiệm vụ).
 • Ví dụ: Nhân vật hoàn thành mở cả 3 loại rương: Hương Chủ, Phó Đường Chủ, Lý Đại Chùy, khi trả nhiệm vụ bằng 1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường sẽ nhận được cả 3 loại phần thưởng là: 45.000.000 exp + 70 vàng + 6 huân chương anh hùng.
 • Như vậy, với 4 nhiệm vụ, mỗi ngày nhân vật có thể nhận được đến 180 triệu kinh nghiệm, 280 vàng và 24 Huân Chương Anh Hùng.
 • Khi 1 thành viên trong tổ đội mở rương, các thành viên khác trong tổ độ đều được nhận phần thưởng mở rương.
 • Không phân biệt đẳng cấp nhân vật, các nhân vật đều nhận số điểm kinh nghiệm và phần thưởng như nhau.
 
Top