Ra mắt tính năng chế tạo Trang bị Tàng Kiếm 8x

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Ra mắt tính năng chế tạo Trang bị Tàng Kiếm 8x
Thời gian ra mắt: sau bảo trì ngày 12/08/2018
NPC liên quan: Các NPC kỹ năng chế tạo để học kỹ năng chế trang bị tàng kiếm 8x
Yêu cầu:
Đối với kỹ năng chế tạo Nón, Áo, Quần (Bắt buộc phải cấp 99).
Đối với kỹ năng chế tạo Thuốc, Phù, Nấu Ăn (Bắt buộc đạt cấp 79).
Kỹ năng tương ứng:
  • Nấu ăn - Tàng kiếm Bảo Châu
  • Chế phù - Tàng kiếm Kỳ Thạch
  • Chế thuốc - Tàng kiếm Kim Ấn
  • Nón - Áo - Quần tương ứng với từng loại
  • Học kĩ năng chế tạo tương ứng ở NPC Sứ Giả Tàng kiếm. Tiêu tốn 40 bản vẽ chế tạo tàng kiếm.

Nguyên liệu:
- Ngoài mỗi nguyên liệu tương ứng của kỹ năng với số lượng là 500 nguyên liệu cấp cuối của kỹ năng thu thập (Khoáng, Tơ 9x..) / 1 trang bị chế
- Còn sử dùng các nguyên liệu đặc thù khác như:
Cung tỏa tâm ngọc (Tham gia tính năng thỏ nướng hoặc Bàn tiệc Bang Hội nhận được)

Bản vẽ chế tạo Tàng Kiếm (Giá bán 500v /1 tại NPC báo danh Tàng Kiếm)

Tàng kiếm Linh khí (Giá 100x /1 tại NPC báo danh Tàng Kiếm)
Ví dụ 1 nón TK cần :
Lưu ý: Đối với trang bị phân biệt giới tính, khi chọn sẽ ra random của cụm giới tính đó. Ví dụ: Chọn nón nữ như hình, thì random sẽ ra nữ gợi cảm hoặc kiều nữ, option trang bị cũng sẽ random
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top