[Thông Báo] Open sever Super cày - Huyền Vũ

#41
sv mới mở chỉ dc cái cầy exp chậm hơn chứ bao nhiêu thứ bất cập vẫn như cũ (Skill các phái lỗi, thủ% lỗi, chính xác/né tránh lỗi v.v...) thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nếu k chỉnh sửa cho cân bằng được thì thà quay lại chỉ số máu nhiều, thủ % thấp như pb 2013 còn hơn.
 
#42
sv mới này hút máu tốt hơn nhiều :v ..cháu nào siêng online thì tốn bồng lai mấy cháu ủy thác lại tốn BCH :D.các map thì hok có rương nguyên liệu thu thập đâu :D chỉ có nước thần nông đơn ủy thác :D..
 
#44
Mong admin fix lại nv hỗ trợ, ra túi hạt giống, mở lại Triệu Yêu Phù cho giống bản 2008. Xem xét tặng phần thưởng mỗi mốc cấp để ae có mục tiêu và "lửa" để cày :3
 
Top