[Thông Báo] Open Máy chủ mới Ngạc Hổ 10h00 Ngày 21/12/2019

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Open Máy chủ mới Ngạc Hổ 10h00 Ngày 21/12/2019
Thời gian Open: 10h00 Ngày 21/12/2019
Định hướng sever: cày cuốc hạn chế trang bị bán ngự các, giới hạn cấp 69 trong 1 tháng
Tính năng :
Giai đoạn đầu sẽ giới hạn những tính năng cơ bản nhất cũng như vật phẩm cơ bản trên ngự các

Hầu hết các vật phẩm trên Ngự Các đều có thể kiếm được trong các hoạt động, event, hay mua tại shop bằng vàng

Hoạt động sau khi mở open:
Tàng kiếm: 3 lần
Thái hư: 3 lần
Bát nhã lớn, Bát nhã nhỏ.
Hệ thống trang bị:
Trang bị nhiệm vụ
Trang bị Sư môn
Trang bị Chiến trường
Trang bị Tử quang các

Các vật phẩm hiếm như mảnh thiên thạch, thiên thạch, mật tịch MP 45... sẽ có tỷ lệ ra trong các hoạt động khó và xuất hiện ở các event tháng, event do mod tổ chức.
 
Top