[Nội quy] Nội quy post bài và hoạt động diễn đàn

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Nội quy post bài và hoạt động diễn đàn
1. Bài viết
  1. Tìm kiếm trước khi post bài mới hỏi tránh spam dính sẹo dễ bay acc
  2. Post bài nên ưu tiên có hình ảnh, câu hỏi cụ thể, rõ ràng
  3. Không spam bài viết, spam comment.
2. Thưởng cống hiến
Khi người chơi tích lũy được điểm tích cực như bài post có ích, nhiều like.. sẽ có những phần thưởng tùy theo event.
3. Phạt vi phạm
  1. Khi spam bài viết, spam comment, post bài trùng mà không tìm kiếm trước.
  2. Lần đầu: nhắc nhở, xóa bài
  3. Lần hai: banned 1 ngày
  4. Lần ba: banned 1 tuần
  5. Lần bốn: banned 1 tháng
  6. Lần năm: banned vĩnh viễn
  7. Bên cạnh đó mỗi lần vi phạm cũng sẽ bị trừ điểm.
 
Top