[Thông Báo] Một số thay đổi sau bảo trì định kì ngày 4/11/2018

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Sau bảo trì định kì 4/11, Server Huyền Vũ :
- Chỉnh giới hạn Nhiệm Vụ Sư môn Đại Sự kiện để từ lv50 khi hoàn thành đều nhận được MT random
 
Top