Lỗi Skill nê thu công CBB.

#1
Skill Nê thu công cbb buff không lên chính xác.
Skill Thiên hành khí công vẫn lỗi thân pháp không ảnh hưởng né tránh.
ad xem xét fix lại
 
Top