Lỗi skill Kim Chung Tráo - Thiếu lâm tục gia

#1
1/ Lỗi thứ 1: Buff nhảy thành thứ 2 thì không còn bị phản dame
2/ Lỗi thứ 2: Có một số phái như CBQ, DGT đánh vào không bị phản dame, mặc dù không nhảy tầng 2 như lỗi thứ 1.
AD xem xét fix giúp mình nhé.
Cảm ơn!
 
#2
1/ Lỗi thứ 1: Buff nhảy thành thứ 2 thì không còn bị phản dame
2/ Lỗi thứ 2: Có một số phái như CBQ, DGT đánh vào không bị phản dame, mặc dù không nhảy tầng 2 như lỗi thứ 1.
AD xem xét fix giúp mình nhé.
Cảm ơn!
Chủ thớt kiểm tra xem hết 2 lỗi trên chưa và phản dame là bao nhiêu phần trăm? Sáng nay admin vừa sửa lại rồi.
 
Top