Hoạt động Đua thuyền rồng

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Hoạt động Đua thuyền rồng
NPC : Long Chu Sứ Giả
Thời gian :
Từ 12h đến 14h
Từ 19h đến 23h
Nguyên Liệu :
10 chiếc đuôi thỏ: Ra ngoài thành đánh Thỏ rừng hoặc Thỏ xám.
10 Chu sa: Có thể dùng kỹ năng Tập linh để kiếm Chu Sa.
Cách ghép :

Các loại thuyền:

Thi đấu:
Cách thức thi đấu
Đồng đạo có thể chọn bất cứ trường đấu nào đang trong giai đoạn báo danh. Đua thuyền bắt đầu khi:
- Sau 4 phút 30 giây tính từ người đầu tiên vào trường đấu.
- Hoặc số người báo danh đủ 8 người.

Khi người chơi báo danh tham gia yêu cầu:
- Trong hành trang phải có 1 chiếc thuyền Rồng.
- Không mang trang bị, vũ khí, y phục và các loại vật phẩm.
- Có thể mặc ngoại trang.
Sau khi vào trường đấu bạn sẽ được chuyển đến khu vực chuẩn bị thi đấu.
- Trước khi thi đấu sẽ có 30 giây để chuẩn bị.
- Khi đang tiến hành thi đấu tuyển thủ sẽ không thể trang bị, không thể đổi thuyền Rồng khác.
- Tuyển thủ thi đấu xong sẽ trở lại trạng thái bình thường.
Quy tắc về Cổng:

Phần thưởng: Nhận thưởng ở NPC Long Chu Sứ Giả
 
Top