[Hỏi đáp] xin đc chỉ bảo về mt và yq của cái bang quyền

#1
Mong những main cbq hướng dẫn về hệ phái này như là các yếu quyết ( túy điệp ,tỏa hầu,thông tí, thiên cân hạp. tiêu dao du...) khí ép vào mt buff có được tính không ??
 
Top