Hướng dẫn sử dụng Auto tự luyện mật tịch Full Rương Võ Lâm 2 SPL

#1
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn Anh/Em sử dụng auto treo máy luyện mật tịch full rương trong Võ Lâm 2 - Võ Lâm 2 SPL hé.
Hôm qua treo đến sáng luyện gần full rương đc cuốn 96% 4pl hehe.
Xem thêm Video hướng dẫn Võ Lâm 2 SPL:
+ Hướng dẫn Tải và Cài đặt Game tại: https://youtu.be/zr8-lf2L2ts
+ Hướng dẫn sử dụng Auto nhận và giám định vũ khí: https://youtu.be/FmJb_VSmypY
+ Hướng dẫn Nhận ngoại trang uẩn linh: https://youtu.be/w_VytUg8RZI
+ Hướng dẫn Tăng quân hàm đô thống: https://youtu.be/JGI-ymAAq_E
+ Hướng dẫn Chế thuốc lag toàn tập: https://youtu.be/5xR4lQp6P0A
+ Hướng dẫn Up level 99 nhanh nhất: https://youtu.be/UwXK7vqET9I
+ Hướng dẫn Đổi Hiệu Nhân Vật: https://youtu.be/nOP1slRvuAE
 
Top