Hướng dẫn sử dụng Auto tự luyện mật tịch Full Rương [New Update 16-02-2019]

#1
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn Anh/Em sử dụng auto treo máy luyện mật tịch full rương trong Võ Lâm 2 - Võ Lâm 2 SPL hé.
Phiên bản này update cải thiện đơn giản hóa thao tác rất nhiều so với phiên bản trước.
A.E chỉ cần download file auto + config về rồi làm giống trong video là treo máy tự luyện ngon lành hé.
Xem thêm Video hướng dẫn Võ Lâm 2 SPL:
+ Hướng dẫn Tải và Cài đặt Game tại: https://youtu.be/zr8-lf2L2ts
+ Hướng dẫn sử dụng Auto nhận và giám định vũ khí: https://youtu.be/FmJb_VSmypY
+ Hướng dẫn Nhận ngoại trang uẩn linh: https://youtu.be/w_VytUg8RZI
+ Hướng dẫn Tăng quân hàm đô thống: https://youtu.be/JGI-ymAAq_E
+ Hướng dẫn Chế thuốc lag toàn tập: https://youtu.be/5xR4lQp6P0A
+ Hướng dẫn Up level 99 nhanh nhất: https://youtu.be/UwXK7vqET9I
+ Hướng dẫn Đổi Hiệu Nhân Vật: https://youtu.be/nOP1slRvuAE
 
Top