Hướng dẫn đổi Hiệu Nhân Vật Võ Lâm 2 - Võ Lâm 2 SPL 2019

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
#1
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn Anh/Em đổi hiệu nhân vật đẹp tùy thích trong Võ Lâm 2 - Võ Lâm 2 SPL như hình sau hé

Các bạn làm theo hướng dẫn trong video hé. Ai không làm được comment mình sẽ hướng dẫn hé.


Xem thêm Video hướng dẫn Võ Lâm 2 SPL:
+ Hướng dẫn tải và cài đặt Game tại: https://youtu.be/zr8-lf2L2ts
+ Hướng dẫn sử dụng Auto nhận và giám định vũ khí: https://youtu.be/FmJb_VSmypY
+ Hướng dẫn nhận ngoại trang uẩn linh: https://youtu.be/w_VytUg8RZI
+ Hướng dẫn tăng quân hàm đô thống: https://youtu.be/JGI-ymAAq_E
+ Hướng dẫn chế thuốc lag toàn tập: https://youtu.be/5xR4lQp6P0A
+ Hướng dẫn Up level 99 nhanh nhất: https://youtu.be/UwXK7vqET9I
+ Hướng dẫn luyện mật tịch: https://youtu.be/nOP1slRvuAE
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top