[Thông Báo] Giới thiệu tính năng Lương Sơn Bạc

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Tính năng vượt ải Lương Sơn Bạc
1. NPC Thần Hành Thái Bảo Đới Tông
2. Điều kiện vượt ải
Vượt ải thường : Tiêu hao 20 điểm tinh lực
Vượt ải Vip : tốn Thiên Kiêu lệnh (mua tại ngự các) 20x = 10 vật phẩm, túi lớn 100x = 50 vật phẩm
3. Nhiệm vụ hàng ngày
Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ngoài kinh nghiệm còn có cơ hội nhận vật phẩm giá trị
4. Phần thưởng
  • Phần thưởng đa dạng như Bạch cầu tiên đơn, bát nhã lớn, tu chân, truyền công đơn ăn được kinh nghiệm,.....
  • Bên cạnh đó vật phẩm đặc biệt tỷ lệ ra thấp như : Nguyên liệu nâng cấp trang bị thiên chi Tàng Kiếm và Thiên chi Viêm Đế, Thiên chi Tướng Quân (3 tính năng được update trong vài ngày tới)
  • Còn có Cổ Linh Thạch, vật phẩm để đổi trang bị sư môn bộ 4 , sắp tới còn là sư môn bộ 5, uẩn linh cấp 1,2
 
Top