[Thông Báo] Event tháng 3

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Event tháng 3
Thời gian diễn ra sự kiện: sau bảo trì ngày 17/3 - bảo trì định kỳ 6h ngày 31/3
NPC hoạt động: trung tâm Phượng tường (220.195)

Nguyên liệu
Phần thưởng
** Vật phẩm ngẫu nhiên mở ra có tỷ lệ ra LB điểm năng động, MTMP 45, tử quang lệnh, điểm danh vọng, sư môn....
--------------------------------
Update: Phần thưởng max event: 50 mtt + random ra rương tàng kiếm 8x hoặc 200tr kinh nghiệm
 
Sửa lần cuối:
Top