[Thông Báo] Event Mừng Xuân Canh Tý

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Event Mừng Xuân Canh Tý
Thời gian diễn ra sự kiện: 19/1/2020 - 8/2/2020

Nguyên liệu:

Công thức ghép:
Thành phẩm:
Phần thưởng:
* 200k Kinh nghiệm và có tỷ lệ nhận được phần thưởng random
- Bát nhã
- Bạch Câu Hoàn
- Mật tịch
.........

Giới hạn:
- Đẳng cấp 30 trở lên mới có thể sử dụng VP event
- Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 VP event
 
Top