Event Giáng Sinh Ấm Áp

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Event Giáng Sinh Ấm Áp
Ngày bắt đầu: sau bảo trì ngày 19/12/2018 - 00h ngày 06/01/2019
NPC sự kiện : 220.197 Phượng Tường
Nguyên liệu event:
Phần thưởng:


Phần thưởng khi sử dụng Ngôi sao Giáng Sinh:
- Thần nông đơn
- Tu chân
- Yếu Quyết
- Mật tịch phụ trợ
- Mật tịch môn phái
- Mảnh thiên thạch
- Thiên thạch

.......
Phần thưởng max event:
200tr kinh nghiệm + 50 mtt
 
Sửa lần cuối:
Top