[Thông Báo] BIG UPDATE XUÂN CANH TÝ 4-2-2020

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
BIG UPDATE XUÂN CANH TÝ 4-2-2020

Code hỗ trợ tân thủ
👉 Nhân vật tạo mới có thể nhận cả 2 loại code CANHTY + CORONA: nhận đủ 2 code sẽ đủ lên lv 69 + tất cả vp
👉 NV cũ đã nhận code CANHTY sẽ chỉ nhận được code CORONA :
- Điểm kinh nghiệm = tổng điểm từ lv 62-69
- Nhận thêm 3k dv + 3k sm

Chỉnh sửa NPC chiến trường
👉 Tạm đóng các loại lak Vô Địch + tăng 100% phòng thủ trong NPC đổi Lak chiến trường (những vp miễn kháng... vẫn dùng bt)

Mở tính năng vòng bát quái Thái Hư :
👉 Tạm đóng chức năng nâng cấp ngọc Thái Hư (chỉ dùng được ngọc cấp 1)
👉 Tạm đóng chức năng đổi điểm kinh nghiệm từ vòng bát quái TH

Update Ngự Các
👉 Mở bán sổ tay sống trên Ngự Các (30x)
👉 Mở bán Chiến thần hoàn trên Ngự Các (20x)

Chức năng mới:
👉 Mở Sát Thủ Đường
👉 Mở thỏ nướng môn phái
👉 Sử dụng mỗi pháo hoa sẽ nhận được 1dv + 1sm thay vì sử dụng tất cả mới được thưởng
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top