[Thông Báo] Bảo trì đột xuất thứ 6 - ngày 15/3/2019

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Bảo trì đột xuất thứ 6 - ngày 15/3/2019
Thời gian bảo trì: 6h- 6h30p
Nội dung bảo trì:

  • Cập nhật Boss sư môn (không rơi MT 70)
  • Cập nhật MT môn phái 45 ở nhiệm vụ đại sự kiện
 
Top