[Thông Báo] Bảo trì định kỳ sáng 25/12 và một số update

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Sau bảo trì định kỳ lúc 6h sáng 25/12 sẽ có 1 số chỉnh sửa sau:
  • Sửa yêu cầu tạo Bang hội xuống cấp 40 (trước là 50)
  • Fix lại lỗi event ăn đến 900 là dừng (max 1k)
  • Fix lại yêu cầu điểm tiềm năng rút kiếm trong Tàng kiếm xuống 150
  • Giảm thời gian chờ boss ải 7 TK xuống 1 nửa
  • Fix lại dame NPC trong chiến trường

Update lần tiếp theo:
  • Fix skill Xả thân quyết TLĐ (trong ngày mai sẽ hoàn thiện skill và test trước khi update)
  • Bán thế thân phù giới hạn chỉ dùng trong vượt ải Tàng Kiếm
 
Top