Ý Nghĩa Opt Hủy Sinh Lực

#1
Kể từ khi update phiên bản 2012. Chỉ số Tăng Sinh lực Của Bất Diệt + opt Tăng SL của Quần áo đều không tăng đúng theo % máu. Khi openbeta, jx2spl cũng tăng chỉ số sinh lực sai như phiên bản 2012. Tuy nhiên đội ngũ ADM đã sửa lại khá chuẩn, Vậy tại sao Opt HSL từng là 1 opt huyền thoại trong jx2 2008. Lại không được sửa theo. Trước phiên bản 2012 Của VNG. Opt HSL tím còn tới hẳn 35%, Nhưng vì nó quá mạnh nên VNG đã bỏ opt 25% trở lên. Tối đa chỉ còn 20%. Sau phiên bản 2012. Lượng máu tăng không đúng theo % nên Opt HSL cũng gần như là vô tác dụng. Đã neft nay càng neft hơn, Nên sau khi ADM fix Tỉ lệ Sinh Lực tăng chuẩn từ Bất Diệt Và Quần áo, Thì mình cũng mong AD Fix HSL Về Đúng bản chất của nó ở Bản 2008. Hủy SL tối đa đang có chứ k phải chỉ hủy số sinh lực cơ bản như bây giờ.Để đa dạng hóa vũ khí Trong game. Chứ nhìn 10 người thì 9 người - ngoại or nội, còn 1 người chắc nmk dùng httc. Mong AD xem xét.
 
Top