Hỗ trợ giao dịch trung gian

Giao dịch trung gian qua admin. Tốn phí giao dịch

Mua bán vật phẩm

Chỉ đăng Mua và Bán các trang bị, vật phẩm ingame
Chủ đề
21
Bài viết
48
Chủ đề
21
Bài viết
48

Mua bán tài khoản

Chỉ đăng bài Mua và Bán tài khoản game
Chủ đề
119
Bài viết
313
Chủ đề
119
Bài viết
313
Top